• Home
 • Behandelingen
 • Sportpoli

Sportpoli

 

Bekijk producten prijslijst

Verwijzing naar Sportpoli

De sportpoli is er voor alle mensen:

 • die een blessure hebben die hen belemmert te sporten op een manier zoals zij dat willen;
 • een klacht hebben van de ademhaling, vermoeidheid, druk op de borst, hoofdpijn gerelateerd aan inspanning;
 • mensen met een chronische aandoening die willen gaan sporten;
 • mensen die willen werken aan een gezondere leefstijl (sportmedische begeleiding / sportmedische keuring).

Om bij de Sportpoli terecht te kunnen voor een blessure consult / analyse onbegrepen vermoeidheid / trainingsbegeleiding bij chronische aandoening is een verwijzing door huisarts of medisch specialist nodig. 

Gezonde mensen kunnen zonder verwijzing terecht bij de Sportpoli voor een sportmedisch onderzoek. 

Interne samenwerking

Specialisten kunnen hun patiënten verwijzen met onderstaande indicatie:

 • trainingsbegeleiding na behandeling van een aandoening aan het bewegingsapparaat gericht op verder herstel;
 • patiënten met sportieve ambities die begeleid willen terug keren op hun sport niveau;
 • blijven bestaan van (rest)klachten ondanks behandeling (second opinion).

Verwijzing vanuit Sportpoli

Sportartsen werken in teams, meestal met fysiotherapeuten, trainers, sport-diëtisten, sportpsychologen en natuurlijk de sporter zelf en zijn of haar naaste omgeving. Doordat we intensief samenwerken en elkaar weten te vinden worden sporters / patiënten optimaal geholpen. Wij vinden het hierbij belangrijk een gezamenlijk plan van aanpak te hebben waarin alle zorgverleners dezelfde taal spreken.

Verwijzing naar Fysiotherapie

Patiënten die na bezoek aan de Sportpoli een fysiotherapeut nodig hebben worden met specifieke adviezen verwezen naar hun eigen fysiotherapeut of een fysiotherpeut in de buurt.

Verwijzing naar (sport)diëtist

Sporters met gerichte vragen over (sport)voeding in relatie tot hun prestatie worden doorverwezen naar Rob van der Werf http://robvanderwerf.nl/home Ook niet sportieve mensen kunnen bij Rob terecht. 

Verwijzing naar (sport)psycholoog

Patiënten veelal met een chronische blessure of klacht die open staan voor mentale begeleiding verwijzen we door naar een sportpsycholoog.

Patiënten met beweegangst als gevolg van hun blessure verwijzen we naar een psychosomatisch fysiotherapeut.

Patiënten met het vermoeden op een aandoening buiten de expertise van de sportarts worden verwezen naar het Amphia Ziekenhuis. Een van de twee sportartsen heeft in dit ziekenhuis een aanstelling voor twee dagen in de week. Hierdoor is een verwijzing en gezamenlijk overleg laagdrempelig beschikbaar. Voorbeelden waarvoor naar Amphia verwezen wordt:

 • patiënten met het vermoeden op een hartaandoening;
 • patiënten met klachten van kortademigheid, allergie, vermoeidheid, slaapgebrek en / of middels aanvullend onderzoek het vermoeden op een longaandoening;
 • patiënten met onbegrepen vermoeidheid en / of middels aanvullend onderzoek het vermoeden op een aandoening op het vlak van de interne geneeskunde.

Patiënten met het vermoeden op een neurologische of reumatologische aandoening zullen in eerste instantie verwezen naar een neuroloog of reumatoloog van de Rugpoli. 

Intake procedure

De sporter belt op met de secretaresse van Rug- en sportpoli, deze noteert standaardgegevens zoals BSN, naam, telefoonnummer, soort onderzoek/blessureprobleem en relevante medische onderzoeken zoals röntgenfoto’s of laboratoriumuitslagen. Bij spoed overlegt de secretaresse met de sportarts voor het snel inplannen. Hierdoor kan iemand binnen enkele dagen terecht.

Zorgproducten 2019

Voordat een behandeling van welke vorm dan ook plaatsvindt worden met de patiënt de persoonlijke gegevens en het klachtbeeld besproken zodat de juiste informatie, bij de juiste patiënt en bij de arts voorhanden is.

Consulten en sportmedische onderzoeken worden uitgevoerd door een sportarts ingeschreven in het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Consult

Tijdens het eerste consult wordt een intake en lichamelijk onderzoek gedaan. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan zoals röntgendiagnostiek, MRI of inspanningsdiagnostiek. Elke patient krijgt een controle afspraak na de eerste afspraak om voortgang te bespreken. 

Sportmedisch onderzoek

Voor een sportmedisch onderzoek wordt een uitgebreide intake gedaan, hiervoor krijgt u thuis een vragenlijst toegestuurd die u ingevuld meeneemt naar deze afspraak. Hierin zit een cardiovasculair screening verwerkt. Dit is aanvullend op de intensieve intake en lichamelijk onderzoek. De sportmedische keuring kan uitgebreid worden middels longfunctie test, rust ECG, bloedonderzoek en inspanningstest. 

Zorgproduct

Uitgebreide intake + lichamelijk onderzoek

Rust ECG en / of longfunctie test

Inspannings-

diagnostiek

Screenend bloedonderzoek

Basis sportmedisch onderzoek

inclusief

geen

geen

geen

Basisplus sportmedisch onderzoek

inclusief

inclusief

geen

op indicatie

Groot sportmedisch onderzoek

inclusief

inclusief

met ECG-registratie, zonder ademgasanalyse

inclusief

Uitgebreid sportmedisch onderzoek

inclusief

inclusief

met ECG-registratie en ademgasanalyse

inclusief

Topsport medisch onderzoek

inclusief

inclusief

met ECG-registratie en ademgasanalyse

uitgebreid bloedonderzoek volgens voorschrift sportbond

NB: zweefvliegkeuringen vallen onder de basis sportmedisch onderzoeken. Duikkeuringen vallen onderzoek basisplus sportmedisch onderzoeken. Bij duikers wordt alleen op indicatie een rust-ECG gemaakt. 

Trainingsadvies

Indien aanvullend op het sportmedisch onderzoek gericht trainingsadvies gewenst is, dan wordt dit voor een periode van 4 maanden aangeboden middels Trainingpeaks. In dit programma kan de patient /  sporter zijn trainingsdata uploaden. De sportarts bekijkt wekelijks of op aanvraag van de sporter de trainingsdata en indien nodig van advies geven. 

Afspraken over het rapporteren van gegevens

Na elk consult of sportmedisch onderzoek volgt schriftelijke verslaglegging welke de patient per post thuisgestuurd krijgt binnen 5 werkdagen.

Rapportage aan disciplines die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding zowel intern als extern.

Afspraken omtrent het overdragen van gegevens

Wetgeving AVG wordt gevolgd bij alle beschreven processen. Over het overdragen van gegevens zijn naast de wettelijke regelingen geen specifieke voorschriften.

Regeling voor het omgaan met professionele voorschriften

De sportarts dient zich te houden aan de Richtlijnen over het Sportmedisch Handelen van de VSG

2015 (zie www.sportgeneeskunde.com).
Producten prijslijst

Zorgproduct

Uitgebreide intake + lichamelijk onderzoek

Rust ECG en / of longfunctie test

Inspannings-

diagnostiek

Screenend bloedonderzoek

(HB, HT, Cholesterol, HDL)

Prijs in euro

Basis sportmedisch onderzoek, inclusief zweefvlieg keuring

inclusief

geen

geen

geen

120

Basisplus sportmedisch onderzoek, inclusief duikkeuring

inclusief

inclusief

geen

op indicatie

160

Groot sportmedisch onderzoek

inclusief

inclusief

met ECG-registratie, zonder ademgasanalyse

inclusief

230

Uitgebreid sportmedisch onderzoek

inclusief

inclusief

met ECG-registratie en ademgasanalyse

inclusief

295

Topsport medisch onderzoek

inclusief

inclusief

met ECG-registratie en ademgasanalyse

uitgebreid bloedonderzoek volgens voorschrift sportbond

350

Trainingsadvies 135 euro, als uitbreiding op Topsport en uitgebreid medisch onderzoek is het mogelijk gedurende 6 maanden maandelijks contact met de sportarts voor advies te hebben.

Daarbij heeft u toegang tot Trainingpeaks, een web en smartphone applicatie voor het volgen van uw trainingsactiviteit.