Uitkomsten van onze zorg (2022)

Rugpoli geeft al twintig jaar zorg aan mensen met klachten van het bewegingsapparaat. Uit ervaring kunnen we zeggen dat onze behandelingen goed resultaat behalen. Om de kwaliteit van onze zorg te blijven continueren en controleren, voert Rugpoli continu onderzoek uit naar de uitkomsten van onze zorg. Wij vragen alle nieuwe patiënten om gedurende één jaar vier vragenlijsten in te vullen; voor de start van de behandeling en na drie, zes en twaalf maanden. De antwoorden in deze vragenlijsten worden gekoppeld aan de diagnose van de patiënt uit het medisch dossier en hieronder geanonimiseerd gepresenteerd.

De uitkomsten van onze zorg meten wij met gevalideerde en gestandaardiseerde vragenlijsten. Dit betekent dat de vragenlijst meet wat het moet meten en dat we dit bij elke patiënt op dezelfde manier uitvragen. Hierdoor kunnen we goede vergelijkingen maken. In de volgende grafieken wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met rug- en/of beenklachten en patiënten met nek- en/of armklachten.

Patiënten met rug- en/of beenklachten
De uitkomsten van zorg voor patiënten met rug- en/of beenklachten worden gemeten twee vragenlijsten. Beperking wordt gemeten met de Oswestry Disability Index en pijn d.m.v. een cijfer van 0 tot 10. Hoe hoger het cijfer, hoe heviger de beperking of pijn. In het onderstaande staafdiagram zijn de gemiddelde resultaten van 1269 patiënten af te lezen voor de ontwikkeling van beperking en pijn gedurende een jaar.

Algemene PROMs 2022

Het staafdiagram is gebaseerd op een statistische analyse en deze laat zien dat er voor 1269 patiënten een gemiddelde verbetering van 1,9 punten in beperking is behaald, waarbij een verandering van 1,2 punten klinisch relevant is. De gemiddelde rugpijn is verbeterd met 2,8 punten, ergste rugpijn met 3,0 punten, gemiddelde beenpijn met 3,8 punten en ergste beenpijn met 4,2 punten. Voor pijn is een verandering van 2 punten klinisch relevant.

Binnen deze 1269 patiënten met rug- en/of beenklachten bestaan twee grote groepen, namelijk patiënten met de diagnose Lumbaal Radiculair Syndroom (oftewel rugklachten met uitstraling naar de benen) en patiënten met de diagnose lumbago (lage rugklachten). Hieronder staan de uitkomsten van deze twee groepen.

LRS PROMs 2022

Lumbago PROMs 2022

Patiënten met nek- en/of armklachten
De uitkomsten van zorg voor patiënten met nek- en/of armklachten worden gemeten twee vragenlijsten. Beperking wordt gemeten met de Neck Disability Index en pijn d.m.v. een cijfer van 0 tot 10. Ook hier geldt, hoe hoger het cijfer, hoe heviger de beperking of pijn. In het onderstaande staafdiagram zijn de gemiddelde resultaten van 103 patiënten af te lezen voor de ontwikkeling van beperking en pijn gedurende een jaar.

Cerv PROMs 2022

Patiënttevredenheid
De deelnemende patiënten hebben in de vragenlijsten ook aangegeven hoe tevreden zij zijn met de zorg die Rugpoli geeft. Hierbij gaat het niet alleen over het resultaat van de behandeling, maar ook over bijvoorbeeld onze informatievoorziening, de bejegening door ons medisch en ondersteunend personeel, de hygiëne in de kliniek, samen beslissen over de behandeling en adviezen voor thuis. Het percentage is de tevredenheid met onze zorg na drie, zes en twaalf maanden na de start van de behandeling.

PREMs 2022