Resultaatmeting Stichting Rugpoli 2019

In 2003 is Rugpoli begonnen met het bieden van zorg aan mensen met rugklachten. Uit ervaring kunnen we zeggen dat onze behandelingen goed resultaat behalen. Om de kwaliteit van onze zorg te blijven continueren en controleren, voert Rugpoli onderzoek uit naar de uitkomsten van onze zorg. Wij vragen alle nieuwe patiënten om gedurende 12 maanden 4 vragenlijsten in te vullen. Hieronder de meest recente gegevens die onze patiënten ons hebben gestuurd.

In 2018 heeft Rugpoli een nieuw elektronisch patiëntdossier in gebruik genomen. Daarmee is de terugkoppeling van uikomsten van patienten nog beter te volgen. Onderstaand de resultaten die wij op de nieuwe manier hebben kunnen analyseren. De patiënten hebben voor deze analyse in totaal drie vragenlijsten ingevuld; bij binnenkomst en na drie en zes maanden. Hierbij werden onder andere vragen gesteld over de ervaren functionaliteit en pijn van de patiënten. De pijn is gemeten door middel van een Numeric Rating Scale. Dit is een score van nul tot tien, waarbij 0 ‘geen pijn’ is en tien ‘ondraaglijke pijn’. De functionaliteit voor patiënten met rugklachten is gemeten door middel van de Roland Morris Disability Questionnare. Hierbij worden 24 ja/nee vragen over beperkingen gesteld, waarbij een totaalscore van 0 staat voor ‘niet beperkt’ en 24 voor ‘ernstig beperkt’. De functionaliteit van patiënten met cervicale klachten is gemeten door middel van de Neck Disability Index. Hierbij worden tien meerkeuzevragen over beperking gesteId, waarbij een totaalscore van 0 staat voor 'niet beperkt' en 50 voor 'volledig beperkt'. In het onderstaande staafdiagram zijn de gemiddelde resultaten van 184 patiënten af te lezen voor de ontwikkeling van pijn en functionaliteit.

2019 Alg res pat rug

Het staafdiagram is gebaseerd op een statistische analyse en deze laat zien dat er voor 184 patiënten een gemiddelde verbetering van 2,2 punten in gemiddelde rugpijn en 2,4 punten in ergste rugpijn is behaald. Voor gemiddelde beenpijn is dit 2,6 punten en voor ergste beenpijn 3,1 punten. Hierbij is verandering van minimaal 2,0 punten klinisch relevant. Verder is er een gemiddelde verbetering van 6,2 punten in beperking behaald. Hierbij  is een verandering van 3,0 punten klinisch relevant. Voor beperking bij nekklachten (zie hieronder) is een verandering van 5,0 punten klinisch relevant.

Om ook per diagnose een statische analyse uit te kunnen voeren, is onafhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijsten voor elke deelnemende patiënt de diagnose vastgelegd door de behandelend arts. Deze diagnoses zijn samengevoegd met de uitkomsten van de vragenlijsten en de resultaten hiervan zijn per diagnosecategorie hieronder uiteengezet in staafdiagrammen.

2019 LRS res pat

2019 Lum res pat
2019 Cer res pat

De deelnemende patiënten hebben in de vragenlijsten ook aangegeven hoe tevreden zij zijn met de bejegening en deskundigheid van het personeel, de informatievoorziening en de algemene indruk van de Rugpoli. De tevredenheid is gemeten na drie en zes maanden na de start van de behandeling en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.

2019 Tev pat
Deze resultaten worden binnenkort aangevuld met de resultaten na één jaar.