• Home
 • Na uw behandeling
 • Na een injectie

Na een injectie

U hebt vandaag een injectie gehad bij Rugpoli. Op deze pagina leest u informatie die van belang is na de behandeling.

Pijn na een diagnostische behandeling (met uitsluitend lokale verdovingsvloeistof)

Het medicijn, een lokale verdoving, werkt een aantal uren. Nadat de lokale verdoving is uitgewerkt kan de pijn door de injectie, enkele dagen erger zijn.

Pijn na een therapeutische behandeling (met corticosteroïden)

Bij de injectie zijn er twee verschillende medicijnen gebruikt. Het eerste medicijn, een lokale verdoving, werkt een aantal uren. Het tweede medicijn, een corticosteroïd, werkt soms pas na drie tot tien dagen. Er kan dus een korte periode zijn nadat de lokale verdoving is uitgewerkt en voordat het effect van het corticosteroïd optreedt, waarin u feitelijk meer pijn voelt. Na de behandeling met corticosteroïden kunt u uw overige medicatie blijven gebruiken.

Bijwerkingen

Sommige mensen hebben na de behandeling met inspuiting van corticosteroïden last van één of meerdere van onderstaande bijwerkingen:

 • Tijdelijke eventuele zwakte been( verdwijnt meestal na 20 – 60 minuten)
 • roodheid, rood hoofd
 • hoofdpijn
 • verhoging van de bloedsuikerwaarden
 • hartkloppingen
 • eventueel vaginaal bloedverlies (tijdelijk)
 • (zeer zeldzaam) bloeding in het centrale zenuwstelsel 

Indien u, in welke vorm dan ook, ongebruikelijke problemen als gevolg van de ingreep hebt gekregen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Altijd, ook buiten openingstijden, contact (laten) opnemen met de praktijk als u last krijgt van:

 • Onverwachte dan wel hinderlijke klachten welke niet reeds eerder door de arts of via het informatie materiaal aan u gemeld zijn
 • forse toename van de pijnklachten zoals zenuwuitval of gevoelsstoornis
 • uren na de prik toenemend krachtsverlies (been of arm)
 • blaasfunctiestoornis/niet kunnen plassen
 • bewustzijnsstoornissen

Algemene complicaties

Infectiegevaar

Bij elke injectie bestaat het gevaar voor infectie. Daarom besteden we veel aandacht aan steriliteit. Materiaal wordt slechts eenmalig gebruikt. Ook vermengen we, indien nodig, bij enkele injecties antibiotica in de medicatie om een infectie te voorkomen.

Bloeding

Een injectie kan plaatselijk een bloeding veroorzaken, het risico hierop is heel klein en voor ieder type injectie verschillend.  Daarom vragen wij u met uw arts te overleggen indien u bloedverdunners gebruikt.

Bloedverdunners zijn: Coumarine achtige medicijnen, Marcoumar, Sintrom, Plavix. 

Overgevoeligheidsreacties

Rode vlekjes, jeuk. Dit heeft te maken met overgevoeligheid voor een van de stoffen die gebruikt wordt voor de injectie. Het is van voorbijgaande aard (2-5 dagen).

Allergische reacties

Er kan een allergische reactie optreden bij de toegediende medicatie. Het is zeer zeldzaam en bij Rugpoli zijn alle hulpmiddelen aanwezig voor deze calamiteiten

Autorijden

De dag van de behandeling met een injectie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer. Laat u daarom naar huis brengen door een begeleider.

 Activiteiten en werkzaamheden

Na een behandeling met een injectie raden wij u aan de werkzaamheden die uw klachten verergerden te vermijden gedurende 2 weken.

Voor spoedgevallen is de kliniek buiten kantooruren telefonisch bereikbaar. U belt het gewone nummer:

Rugpoli Twente
Telefoon: 074 – 376 20 14

Rugpoli Veluwe
Telefoon: 026 – 361 66 07

Rugpoli Brabant
Telefoon: 013 – 763 04 10

Rugpoli Randstad
Telefoon: 023 – 529 11 40