Resultaatmeting Stichting Rugpoli 2016

In 2003 is de Rugpoli begonnen met het bieden van zorg aan mensen met rugklachten. Uit ervaring kunnen we zeggen dat onze behandelingen goed resultaat behalen. Om de kwaliteit van onze zorg te blijven continueren en controleren, voert de Rugpoli onderzoek uit naar de uitkomsten van onze zorg. In 2012-2013 is het eerste grootschalige onderzoek uitgevoerd naar de resultaten van onze zorg.  Vanaf 2014 meet de Rugpoli voortdurend de uitkomsten van haar zorg. Hieronder de meest recente gegevens die onze patiënten ons hebben gestuurd.

Deze patiënten hebben in totaal vier vragenlijsten ingevuld; bij binnenkomst en na drie, zes en twaalf maanden. Hierbij werden onder andere vragen gesteld over de ervaren functionaliteit en pijn van de patiënten. De pijn is gemeten door middel van een Numeric Rating Scale. Dit is een score van nul tot tien, waarbij 0 ‘geen pijn’ is en tien ‘ondraaglijke pijn’. De functionaliteit is gemeten door middel van de Roland Morris Disability Questionnare. Hierbij worden 24 ja/nee vragen over beperkingen gesteld, waarbij een totaalscore van 0 staat voor ‘niet beperkt’ en 24 voor ‘ernstig beperkt’. In het onderstaande staafdiagram zijn de gemiddelde resultaten van 937 patiënten af te lezen voor de ontwikkeling van pijn en functionaliteit.

Het staafdiagram is gebaseerd op een statistische analyse en deze laat zien dat er voor 490 patiënten een gemiddelde verbetering van 2,1 punten in rugpijn en 2,5 punten in beenpijn is behaald (waarbij 2 punten verandering klinisch relevant is). Verder is er een gemiddelde verbetering van 5,5 punten in beperking behaald (waarbij 3 punten verandering klinisch relevant is).

Om ook per diagnose een statische analyse uit te kunnen voeren, is onafhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijsten voor elke deelnemende patiënt de diagnose vastgelegd door een onafhankelijke arts. Deze diagnoses zijn samengevoegd met de uitkomsten van de vragenlijsten en de resultaten hiervan zijn per diagnosecategorie hieronder uiteengezet in staafdiagrammen.

De deelnemende patiënten hebben in de vragenlijsten ook aangegeven hoe tevreden zij zijn met de bejegening en deskundigheid van het personeel, de informatievoorziening en de totaalindruk van de Rugpoli. De tevredenheid is gemeten na drie, zes en twaalf maanden na de start van de behandeling en de resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.