• Home
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Patiënt uitkomstmeting

Patiënt uitkomstmeting

Rugpoli doet onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van haar zorg. Wij vragen patiënten hieraan mee te doen, hieronder vindt u informatie over het onderzoek.

Wat is de opzet van het onderzoek?
Het kwaliteitsonderzoek van Rugpoli bestaat uit vier vragenlijsten die u gedurende een jaar ontvangt. De antwoorden die u geeft in deze vragenlijsten worden gebruikt om de kwaliteit van onze zorg te controleren en waar mogelijk te verbeteren. Juist door dit onderzoek kunnen we in de toekomst nog beter inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten. Uw antwoorden worden opgeslagen in uw onderzoeksdossier. Dit dossier is alleen in te zien door de onderzoeksmedewerkers en is niet inzichtelijk voor behandelaars. Uw antwoorden worden gezamenlijk geanalyseerd. Daarbij noteert uw arts in uw dossier uw diagnose, de interventies en de resultaten van zorg. Deze gegevens vergelijken we met uw antwoorden. Deze uitkomsten van zorg van Rugpoli kunnen intern worden vergeleken en sinds kort kunnen we onze uitkomsten van zorg ook vergelijken met de uitkomsten van zorg van andere Europese pijncentra. Deze uitkomsten zijn altijd geanonimiseerd en niet herleidbaar tot u als persoon. De Rugpoli publiceert de uitkomsten van zorg op de website.

Wat staat mij te wachten als ik deelneem?
De vragen hebben betrekking op uw pijnklachten, de kwaliteit van uw leven en de lichamelijke beperkingen die de klachten bij u veroorzaken. U kunt de eerste vragenlijst op de daarvoor bestemde computers binnen Rugpoli invullen of u kunt de vragenlijst digitaal thuis invullen. Als u niet de mogelijkheid hebt de vragen digitaal te beantwoorden, dan kan dit ook met een schriftelijk formulier. Na het invullen van de eerste vragenlijst wordt u na 3, 6 en 12 maanden opnieuw benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen.

Vrijwillige deelname
Uw medewerking aan het onderzoek is vrijwillig. Als u toestemt met deelname aan het onderzoek, hebt u te allen tijde, de vrijheid om op deze beslissing terug te komen zonder opgaaf van reden. Het wel of niet meedoen heeft op geen enkele wijze gevolgen voor uw verdere behandeling of de relatie met uw arts. 

Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de Europese privacywet en regelgeving. U kunt, zoals u van ons gewend bent, ervan verzekerd zijn dat alle gegevens die tijdens dit onderzoek over u verzameld zijn, vertrouwelijk worden behandeld en dat niet-bevoegde personen geen inzage hebben in uw gegevens. Ook wanneer de resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd, zijn deze niet tot uw persoon herleidbaar.

Risico’s:
Aan het kwaliteitsonderzoek van de Rugpoli zijn geen risico’s verbonden. Deelname aan het onderzoek is mogelijk voor patiënten die:

• Minimaal 18 jaar zijn
• Nieuwe patiënt zijn bij Rugpoli
• Reeds patiënt zijn bij Rugpoli met nieuwe klachten

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Marije Pol, Marloes Kokkelink, of Elmar Kleinjan

onderzoek@rugpoli.nl

074-3762014