• Home
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Patiënt uitkomstmeting

Deelname wetenschappelijk onderzoek

De Rugpoli doet onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van haar zorg. Wij vragen patiënten hieraan mee te doen, hieronder vindt u informatie over het onderzoek.

Waarom onderzoek?

In 2003 is de Rugpoli begonnen met het bieden van zorg aan mensen met rugklachten. De ervaring leert dat onze behandelingen goed resultaat behalen.
Om onze kwaliteit te blijven continueren en controleren, doen wij onderzoek naar de uitkomst van onze zorg. Juist door dit onderzoek kunnen we in de toekomst nog beter inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, dus ook die van u!

Wat is de opzet van het onderzoek?

Wanneer u deelneemt aan dit onderzoek worden uw gegevens genoteerd. U krijgt aan de balie binnen de kliniek uitleg over de procedure en de vragenlijst. Uw gegevens worden automatisch opgeslagen en verwerkt. Op deze wijze wordt er op de juiste manier met uw gegevens omgegaan en zijn deze niet beschikbaar voor anderen. Alleen het laatste gedeelte van de vragenlijst wordt ook in uw dossier vastgelegd. (Op de vragenlijst staat vermeld om welke vragen dit gaat)
Op deze manier is uw behandelaar op de hoogte hoeveel pijn u heeft en hoeveel hinder u daarvan ondervindt. Uw behandelaar kan hier, indien nodig, naar handelen.
De behandelaar vult bij de eerste afspraak ook een vragenlijst in over de klachten die hij bij u waarneemt. De eerste meting die wordt gedaan noemen we een 0 meting. Na ongeveer 3, 6 en 12 maanden vanaf de eerste meting ontvangt u een e-mail met een volgende vragenlijst. Deze kunt u thuis invullen en weer terug zenden zodat ook deze verwerkt kan worden. Als u niet de mogelijkheid hebt de vragen digitaal te beantwoorden, dan kan dit ook met een schriftelijk formulier of via telefonisch contact.

Wat staat mij te wachten als ik deelneem?

In een periode van 12 maanden wordt u een aantal malen door de onderzoeksverpleegkundige benaderd om een vragenlijst in te vullen. De vragen zijn niet moeilijk en hebben betrekking op uw pijnklachten, de kwaliteit van uw leven en de lichamelijke beperkingen die de klachten bij u veroorzaken.
U ontvangt bij uw eerste consult een informatie folder en u kunt op de daarvoor bestemde computers de bijbehorende vragenlijst meteen invullen. De onderzoeksverpleegkundige benadert u over 3, 6 en 12 maanden opnieuw met het verzoek een vragenlijst in te vullen.

Vrijwillige deelname.

Uw medewerking aan het onderzoek is vrijwillig. Als u toestemt tot deelname aan het onderzoek, hebt u te allen tijde de vrijheid om op deze beslissing terug te komen. U bent hiervoor niet verplicht een verklaring te geven. Het wel of niet meedoen heeft op geen enkele wijze gevolgen voor uw verdere behandeling of de relatie met uw arts. Indien u na het lezen van deze informatie niet wilt deelnemen aan het onderzoek, dan wordt u verder behandeld volgens het normale beleid van onze kliniek.

Vertrouwelijkheid van uw gegevens.

U kunt, zoals u van ons gewend bent, ervan verzekerd zijn dat alle gegevens die tijdens dit onderzoek over u verzameld zijn, vertrouwelijk worden behandeld en dat niet-bevoegde personen geen inzage hebben in uw gegevens. Ook wanneer de resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd, zijn deze niet tot uw persoon herleidbaar.

Risico’s:

Aan het uitkomsten van zorg onderzoek van de Rugpoli zijn geen risico’s verbonden.

Deelname aan het onderzoek is mogelijk voor patiënten die:

  • Minimaal 18 jaar zijn
  • Nieuwe patiënt zijn bij de Rugpoli
  • Oude patiënt zijn bij de Rugpoli met nieuwe klachten

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met Marije Pol:  M.Pol@rugpoli.nl