• Home
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • PRP onderzoek

PRP onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek – Bloedplaatjesrijk plasma (Platelet-Rich-Plasma, PRP)

Waarom onderzoek?

Chronische lage rugklachten zijn de meest voorkomende klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Het natuurlijk beloop van lage rugklachten is gunstig, veelal gaan de klachten binnen enkele dagen tot weken vanzelf over. Helaas blijft er een relatief grote groep patiënten over met aanhoudende klachten na volledige behandeling. Bij 40% van de chronische lage rugpijnpatiënten wordt de pijn veroorzaakt door de tussenwervelschijf. Uit patiëntenonderzoek van de Rugpoli blijkt dat 66% van deze patiënten na één jaar met ingezette conservatieve Rugpoli behandelingen nog steeds veel klachten hebben. Gemiddeld hebben zij een pijnscore van 7 op een schaal van 1 tot 10.

De huidige behandelopties van een gedegenereerde tussenwervelschijf zijn voornamelijk minimale invasieve ingreeptechnieken (intradiscale electrothermale therapie, nucleoplasty) en chirurgische opties (spondylodese). Deze behandelopties zijn duur en invasief en behalen meestal een matig resultaat. Mede daarom is het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt verricht naar nieuwe behandelmethodes. Een mogelijke behandeling is het injecteren van bloedplaatjesrijk plasma (Platelet Rich Plasma, kortweg PRP) in de gedegenereerde tussenwervelschijf. Op basis van recente data uit een onderzoek uitgevoerd door het Hospital for Special Surgery (HSS) in New York, lijkt het er significante verbeteringen optreden bij patiënten die PRP in de tussenwervelschijf krijgen ingespoten. Daarom onderzoeken we of de toediening van lichaamseigen bloedplaatjes (PRP), ingespoten in een pijnlijke tussenwervelschijf, de pijn vermindert en de mogelijkheid om goed te functioneren verbetert.

Wat is de opzet van het onderzoek bij de Rugpoli?

In totaal nemen 96 patiënten deel aan dit onderzoek. Van deze patiënten krijgen uiteindelijk 48 patiënten een injectie met PRP en 48 patiënten een placebo injectie met antibiotica. Om het PRP onderzoek te laten slagen, is het noodzakelijk om te weten of de PRP injectie wel of niet werkt. Wie de PRP injectie krijgt en wie de placebo injectie krijgt, wordt door loting vastgesteld. Een jaar na de onderzoeksinjectie wordt de patiënt op de hoogte gesteld over wat er geïnjecteerd is (PRP of placebo). Mocht het medisch noodzakelijk zijn, dan wordt om de veiligheid van de patiënt te garanderen, de informatie over welke vloeistof geïnjecteerd is wel vrijgegeven.

Wie komt er voor het onderzoek in aanmerking?

De arts bepaalt of een patiënt geschikt is voor deelname aan het onderzoek. De situatie wordt besproken met de onderzoeksarts en mede op basis van onderstaande criteria wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt voor het onderzoek.

Een patiënt komt eventueel in aanmerking voor het onderzoek als:
- de patiënt tussen de 18 en 65 jaar oud is;
- de patiënt pijn in de tussenwervelschijf heeft;
- de patiënt al langere tijd rugpijn heeft (minimaal 3 maanden);
- de behandeling tot nu toe geen resultaat heeft;
- de arts andere ernstige aandoeningen heeft uitgesloten.

Een patiënt kan niet deelnemen aan het onderzoek als:
- de patiënt bloedverdunners gebruikt;
- de patiënt zwanger is;
- de patiënt een infectie heeft op de plaats waar geprikt wordt;
- de patiënt allergisch is voor contrastmiddel;
- de patiënt een psychiatrische aandoening heeft;
- de arts andere ernstige aandoeningen aan de rug heeft gevonden.

Vrijwillige deelname

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Ook als de patiënt toestemming heeft gegeven voor deelname aan dit onderzoek, kan deze toestemming te allen tijde zonder opgave van reden weer worden ingetrokken. Wat de patiënt ook besluit, het heeft nooit invloed op de behandeling en begeleiding bij de Rugpoli. Wanneer nieuwe informatie, die relevant is voor de behandeling, beschikbaar komt tijdens het onderzoek, wordt de patiënt hierover geïnformeerd.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gegevens die wij tijdens het onderzoek verzamelen, worden vertrouwelijk behandeld volgens (inter-)nationale regels en wetten, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met onderzoeksverpleegkundige M. Pol op telefoonnummer 074 376 2014 of per e-mail: m.pol@rugpoli.nl.