• Home
  • Over ons
  • Patiënten informatiepunt

Patiënten informatiepunt & Cliëntenraad

Heeft u vragen over uw afspraak, uw ontvangen nota of heeft u een andere op- of aanmerking waarmee we als Rugpoli onze kwaliteit en continuïteit kunnen verbeteren?

Bij de Rugpoli werken we met één centraal informatiepunt waar u, met al uw vragen terecht kunt. Op deze manier willen we u als patiënt een makkelijk toegankelijke, veilige en verantwoorde zorgomgeving aanbieden. Het informatiepunt geeft u antwoord op vragen van niet medisch inhoudelijke aard. 

Marije Pol is namens het informatiepunt bereikbaar op woensdagochtend van 08.00-12.30 op telefoonnummer 074-3762014 of via e-mail m.pol@rugpoli.nl.


Rugpoli heeft conform de wettelijke vereisten een cliëntenraad die twee maal per jaar vergadert over de belangrijkste beleidspunten en ontwikkelingen van Rugpoli. Daarbij worden de uitkomstmetingen en patiëntervaringen besproken. De cliëntenraad bestaat uit E. Blokhuis.