• Home
  • Vóór uw bezoek

Voor uw bezoek

Melden

Voor uw bezoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van de kliniek. De receptionist controleert uw gegevens en vult ze zo nodig aan. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. De behandelaar haalt u op uit de wachtkamer, zodra u aan de beurt bent.
 

Wat neemt u mee

  • Verwijzing huisarts of specialist
  • Geldig legitimatiebewijs
  • Een actuale uitdraai van uw medicijnoverzicht van uw apotheek, als u medicijnen gebruikt
  • Indien gewenst iets te eten, er zijn hiervoor geen voorzieningen op de locaties

Kleding

Wij adviseren u kleding te dragen waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken.

Handicap

Als u een handicap hebt, kan een onderzoek en/of de behandeling soms meer tijd en aandacht vragen. Wij willen hiermee graag rekening houden, door bijvoorbeeld extra tijd in de agenda te reserveren. Daarom vragen wij u om dit van te voren aan ons te melden.

Afspraak afzeggen

Indien u verhinderd bent vernemen wij dat graag uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Bij niet tijdig annuleren wordt er 27 euro per afspraak in rekening gebracht.

Belangrijke informatie bij onderzoek of behandeling met een injectie

Medicijngebruik

U kunt uw pijnmedicatie zoals gebruikelijk innemen. Indien er proefinjecties worden verricht, moet u nog wel in staat zijn de pijn te kunnen voelen.

Bloedverdunners

Het gebruik van bloedverdunners wordt vóór de injectie door uw arts met u overlegd.

Begeleider

Na een behandeling met een injectie mag u niet zelf deelnemen aan het verkeer. Neem daarom een begeleider mee, die u naar huis kan brengen.

Wilt u vóór de behandeling met een injectie aan de arts melden:

  • Als u bloedverdunners gebruikt
  • Als u allergisch bent, bijvoorbeeld voor jodium
  • Als u zwanger bent of denkt te zijn
  • Als u suikerziekte (diabetes) hebt