• Home
  • Over
  • Toegangstijden

Toegangstijden

Bij Rugpoli houden we de toegangstijd tussen het aanvragen van het consult en de daadwerkelijke afspraak voortdurend en nauwlettend in de gaten.

Binnen Rugpoli wordt gewerkt met een "one-stop-shop" principe; hierbij worden alle afspraken aansluitend op één dag gepland. De streeftoegangstijd voor een "one-stop-shop" is dat u binnen twee weken een afspraak heeft. Voor de meeste niet aaneengesloten afspraken binnen Rugpoli is de toegangstijd enkele dagen. Voor spoedzorg bestaat geen wachtlijst.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.