• Home
  • Over
  • Toegangstijden

Toegangstijden

Bij Rugpoli houden we de toegangstijd tussen het aanvragen van het consult en de daadwerkelijke afspraak voortdurend en nauwlettend in de gaten.

Binnen Rugpoli wordt gewerkt met een "one-stop-shop" principe; hierbij worden alle afspraken aansluitend op één dag gepland. De streeftoegangstijd voor een "one-stop-shop" is dat u binnen twee weken een afspraak heeft. Voor de meeste niet aaneengesloten afspraken binnen Rugpoli is de toegangstijd enkele dagen. Voor spoedzorg bestaat geen wachtlijst.

Beschrijving toegangstijden

Rugpoli verleent in navolging van het landelijk beleid alleen noodzakelijke zorg in de periode tot 28 april a.s. Bij het maken van een afspraak wordt de noodzakelijkheid van de zorg op korte termijn ingeschat en met die informatie de afspraak gepland.