• Home
  • Na uw behandeling
  • Na de OMG of MDT behandeling

Na de OMG of MDT behandeling

U bent vandaag onderzocht of behandelt door de musculoskeletale arts of de musculoskeletaal consulent. Het kan zijn dat u in de eerste dagen na de behandeling enige napijn heeft. Dat kan ook optreden op plaatsen waar u eerder geen klachten had.

Na de laatste behandeling kan het nog enkele weken duren voordat de oorspronkelijke klachten verminderen of verdwijnen. Wij adviseren u een periode van zes weken af te wachten. Door de correcties treedt er andere spierspanning op en verandert de houding. Het lichaam heeft tijd nodig om zich aan te passen. Na twee à drie maanden vindt er zo nodig een controle plaats. U kunt indien nodig voor de pijnklachten 500 mg paracetamol maximaal 6x per dag innemen. Als u onverwachte en of hinderlijke klachten heeft kunt u ons altijd bellen voor advies. Hiervoor kunt u het normale telefoonnummer gebruiken. Ook buiten normale kantoortijden zijn wij voor spoedgevallen bereikbaar.

Rugpoli Twente

Telefoon: 074 – 376 20 14

Rugpoli Veluwe

Telefoon: 026 – 361 66 07

Rugpoli Brabant

Telefoon: 013 – 763 04 10

Rugpoli Randstad

Telefoon: 023 - 529 11 40

Behalve de musculoskeletale geneeskundige behandeling kunnen ook adviezen gegeven worden met betrekking tot werk, belasting van het lichaam, fysiotherapie, sportbeoefening etc. Globale instructies voor oefeningen worden soms gegeven, maar als verdere behandeling of oefentherapie of training aanvullend nodig zijn, dan verwijzen wij u naar een musculoskeletaal geneeskundige of fysiotherapiepraktijk bij u in de omgeving.