• Home
  • Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering of veiligheid van het onderzoek en/of de behandeling, de bejegening door medewerkers of anderszins. In dat geval wordt u geadviseerd om zo mogelijk uw bezwaren direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s). 

Contact met de klachtenfunctionaris:

De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. Hierbij wordt gezocht naar een passende oplossing voor de klacht. De klachtenfunctionaris treedt hierbij onpartijdig en onafhankelijk op en geeft geen oordeel over uw klacht. De behandeling van een klacht door de klachtenfunctionaris is laagdrempelig, snel en efficiënt.

Wilt u met onze klachtenfunctionaris spreken? Neem dan contact op met mevrouw M. Kokkelink via telefoonnummer 074-3762014. U kunt haar ook bereiken via e-mail: m.kokkelink@rugpoli.nl. Verstuurt u liever een brief? Doe dit dan naar het volgende postadres: Rugpoli, De Eiken 3, 7491 HP Delden.

Ook bij de balie kan men u meer informatie geven over de procedure. 

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) heeft u de mogelijkheid om indien u er niet samen met uw zorgverlener en klachtenfunctionaris uitkomt, uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie EZa. De Stichting geschillencommissie EZa is een externe organisatie die via een schriftelijke en mondelinge procedure uw klacht onderzoekt en daar een bindend oordeel over geeft.

Meer informatie kunt u vinden op https://geschillencommissie-eza.nl/