• Home
  • Prijzen & Vergoedingen

Prijzen / Vergoedingen

De Stichting Rugpoli heeft met alle verzekeraars een overeenkomst voor neurologie en anesthesiologie afgesloten. Dit betekent dat deze behandelingen volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar, hierbij dient u wel rekening te houden met uw eigen risico. U heeft voor declaratie van uw behandeling  in de basisverzekering wel een verwijzing van uw huisarts nodig. Pijninjecties voor aspecifieke lage rugklachten worden niet gedekt in de basisverzekering.

Volledige vergoeding vanuit basisverzekering (DBC’s):

  • Specialistisch consult eventueel aangevuld met MRI
  • Behandelingen met injecties (uitgezonderd behandeling van aspecifieke lage rugklachten)
  • Hoofdpijnbehandeling

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:

Een deel van onze behandelingen vallen niet binnen het basispakket maar binnen de aanvullende verzekering. U krijgt een vergoeding zoals in de polisvoorwaarden van uw aanvullende pakket beschreven staan. Dit kan zijn beweegzorg, alternatieve geneeswijzen, alternatieve zorg, of orthomanipulatie. Indien u geen aanvullende verzekering heeft zijn de kosten van de overige behandelingen voor u zelf.

Per 1 februari 2023 zijn de tarieven gewijzigd. De kosten van een eerste consult bedragen tussen de € 120,00 en € 220,00. Vervolgconsulten kosten € 95,00.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekering of de Rugpoli. 

Meer informatie

Meer informatie over DBC's kunt u vinden bij de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).